​​REDAKCJA

Redaktor naczelny

dr Bogumiła Celer

 

 

Sekretarz redakcji

Anna Wojtynka

 

 

 

 

Zespół redakcyjny

Małgorzata Judasz

Henryka Karolewska

Maria Kubacka-Gorwecka

Bogusława Nowicka

Monika Sobczak-Waliś

Jerzy Wasilkowski

Anna Wojtynka