Search
  • Redakcja

Bogumiła Celer

bibliotekarz, doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii, nauczyciel dyplomowany. Projektuje i składa książki, a także okładki, plakaty i inne projekty graficzne. Redaktorka stron internetowych. Regionalistka.

Praca w Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego to jej pasja, to ciągłe inicjowanie, planowanie, organizowanie, tworzenie. Kieruje działem zbiorów specjalnych. Związana z "Bliżej Biblioteki" od samego początku, pomysłodawczyni pisma, jego redaktorka naczelna oraz projektantka szaty graficznej. Prowadzi bloga "Biblioteczne Cymelia"


W 2003 r. ukończyła studia na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu Uniwersytetu

im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku: pedagogika w zakresie bibliotekarstwa i informacji naukowej. W latach 2001-2005 pracowała w Bibliotece Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2003 r. podjęła pracę w Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, od 2007 r. kierownik Działu Zbiorów Specjalnych Książnicy. W 2011 r. obroniła pracę doktorską pt. Drukarnie Kalisza i ich produkcja w świetle działań i potrzeb kulturalnych miasta w latach 1945-2000 na Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii. W latach 2013-2015 brała udział w pracach Grupy Monitorującej „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego”, jako specjalista do spraw bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Działa społecznie w kaliskich towarzystwach. Członek zarządu Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, sekretarz naukowy komisji wydawniczej KTPN, przewodnicząca pracowni słowników biograficznych KTPN. Od 2008 r. członek Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu. Od 2018 r. członek Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego. Autorka (współautorka) kilku książek, m.in. Kalisz i ziemia kaliska na łamach „Ilustrowanego Kuriera Kaliskiego” 1926-1927. Bibliografia, (Kalisz 2004), Z Dziejów chóralistyki kaliskiej. 150 lat chóralnego śpiewu w Bazylice Kaliskiej (Kalisz 2012), Eligiusz Kor-Walczak (1913-2000). Autor baśni i legend kaliskich (Kalisz 2013), Katastrofa Kaliska 1914. Materiały źródłowe (wybór) (2014), Drukarnie Kalisza. 1945-2000 (2015), Rzecz o ekslibrisach drukarskich (2016). Brała udział w zbieraniu opisów bibliograficznych do trzech tomów Bibliografii Historii Kalisza (T. 2, 3 i 4), autorka indeksu alfabetycznego do wszystkich tomów. Ponadto autorka ponad 100 artykułów z dziedziny bibliologii i historii regionalnej, bibliotekarstwa oraz biogramów, scenariuszy wystaw. Redaktorka 6 książek oraz redaktorka tematyczna „Zeszytów KTPN: Miscellanea archiwalne, biblioteczne i muzealne” nr 16. i "Zeszytów KTPN: Literatki, Społeczniczki, Regionalistki" nr 19. Sekretarz redakcji „Studiów Kaliskich”. Inicjatorka i redaktor naczelna „Bliżej Biblioteki. Pisma bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej”.

Koordynatorka projektu INWENTARYZACJA I DIGITALIZACJA SPUŚCIZNY ADAMA CHODYŃSKIEGO ZE ZBIORÓW ARCHIWUM DIECEZJALNEGO WE WŁOCŁAWKU.

Od 2003 r. brała udział w ponad 50 konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych, sesjach i spotkaniach naukowych, wygłosiła ponad 30 referatów związanych z prowadzonymi badaniami. Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza 2013 w dziedzinie działalności bibliotekarskiej, literackiej i wydawniczej. W 2015 i 2020 r. otrzymała nagrodę II stopnia Marszałka Województwa Wielkopolskiego za wyróżniające osiągnięcia w działalności edukacyjnej i kulturalnej.


13 views0 comments

Recent Posts

See All