Search
  • Redakcja

Czasopisma bibliotekarskie

Czasopisma bibliotekarskie

Polecamy Państwu wykaz czasopism bibliotekarskich. Jest to wybór periodyków, które ukazują się w wersji elektronicznej bądź elektronicznej i tradycyjnej papierowej, oraz bezpłatnie udostępniają w internecie pełne teksty artykułów lub też przypadkach podano też periodyki, które oferują tylko ograniczony dostęp. Czasopisma te wydawane są m.in. przez biblioteki pedagogiczne i publiczne, organizacje oraz szkoły wyższe i placówki naukowe.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum Częstotliwość: rocznik Pełne teksty: od 1989 r. Biblioteka Częstotliwość: rocznik Pełne teksty: od 2007 r. Biblioteka i Edukacja Częstotliwość: półrocznik Pełne teksty: od 2012 r. Bibliotekarz Częstotliwość: miesięcznik Pełne teksty: od 1945 do 2018 r. (nowsze sukcesywnie) Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski Częstotliwość: kwartalnik Pełne teksty: od 1999 r. Bibliotheca Nostra Częstotliwość: kwartalnik Pełne teksty: od 2009 r. Biuletyn EBIB Częstotliwość: dwumiesięcznik Pełne teksty: od 1999 r. Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy Częstotliwość : rocznik Pełne teksty: od 2012 r.

Bliżej Biblioteki Częstotliwość: półrocznik Pełne teksty: od 2013 r.

Dialogi Biblioteczne Częstotliwość: półrocznik Pełne teksty: od 2008 r. Folia Bibliologica Częstotliwość: rocznik Pełne teksty: od 2013 r. Nowa Biblioteka : usługi, technologie informacyjne i media Częstotliwość: kwartalnik Pełne teksty: od 2010 r. Poradnik Bibliotekarza Częstotliwość: miesięcznik Pełne teksty: od 1949 do 2018 r. (nowsze sukcesywnie) Przegląd Biblioteczny Częstotliwość: kwartalnik Pełne teksty: od 1908 do 2018 r. (nowsze sukcesywnie) Przegląd Biblioterapeutyczny Częstotliwość: rocznik Pełne teksty: od 2011 r. Rocznik Biblioteki Narodowej Częstotliwość: rocznik Pełne teksty: od 2013 r. Roczniki Biblioteczne Częstotliwość: rocznik Pełne teksty: od 2008 r. Toruńskie Studia Bibliologiczne Częstotliwość: półrocznik Pełne teksty: od 2008 r. Warsztaty Bibliotekarskie Częstotliwość: półrocznik Pełne teksty od 2004 do 2016r., edycja zakończona Z Badań Nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi

Częstotliwość: kwartalnik

Pełne teksty: od 1975


Zagadnienia Informacji Naukowej Częstotliwość: półrocznik Pełne teksty: od 1972 do 2019 r. (nowsze sukcesywnie). Zarządzanie biblioteką Częstotliwość: rocznik Pełne teksty: od 2009 r.


Źródło: https://www.wmbp.olsztyn.pl/index.php/dla-nauczycieli-bibliotekarzy/399-czasopisma-bibliotekarskie

15 views0 comments

Recent Posts

See All