"Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej" jest czasopismem fachowym założonym w roku 2013 r. przez dr Bogumiłę Celer.

Periodyk adresowany jest głównie do bibliotekarzy z Kalisza i dawnego województwa kaliskiego. Pismo otwarte jest także dla osób z innych regionów, którzy chcą podzielić się swoim badaniami, doświadczeniem pracy. Naszym zamiarem jest stworzyć wokół czasopisma przyjazną społeczność osób, które chcą dzielić się informacją o działalności własnych bibliotek. Głównym celem pisma jest integracja regionalnego środowiska bibliotekarskiego. Chcielibyśmy aby było ono narzędziem wymiany doświadczeń, promocji bibliotek i regionu.

 

„Bliżej Biblioteki” to między innymi:

  • prezentacja problematyki bibliotekarskiej i spraw szeroko pojętej kultury regionu

  • prezentacja aktywności bibliotek Kalisza i regionu

  • promocja postaw i działań aktywnych bibliotekarzy

  • prezentacja działalności dydaktyczno-metodycznej

  • przedstawianie wyników badań ankietowych prowadzonych przez biblioteki

  • przedstawianie sprawozdań z organizowanych przez placówki imprez, sesji, wystaw, konkursów

 

 

Wydawcą czasopisma jest PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu.

 

Osoby zainteresowane umieszczeniem materiałów lub artykułów
w planowanym periodyku prosimy o ich przesyłanie na adres redakcji:
blizejbiblioteki@interia.pl lub też dostarczenie w formie elektronicznej
do siedziby biblioteki, ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz.

 

 

Zapraszamy serdecznie do współpracy 

Bieżący numer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

blizej0kładka.jpg